rodo

You are here:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.
 • marketingu bezpośredniego – w czasie trwania umowy

Kto jest administratorem Twoich danych?
Danymi administruje firma Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, 18-400 Łomża, zarejestrowana w CEIDG, NIP:718-194-90-64, REGON:200050990, RPT: 5760
Kontakt:

 • biuro@avito.pl,
 • listownie: Al. Legionów 6b 18-400 Łomża

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
 • wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.